Analizator Tanita MC-980 MA

Analizator Tanita MC-980 MA

 

Analizator Tanita BC-418 MA

Analizator Tanita BC-418 MA

 

Bieżnia Pulsar 3p / Ergospirometr

Bieżnia Pulsar 3p / Ergospirometr

 

Bieżnia Zebris FDM-THQ

Bieżnia Zebris FDM-THQ

 

 

Biodex

Biodex

 

Cykloergometr Excalibur / Ergospirometr

Cykloergometr Excalibur / Ergospirometr

 

Elastograf

Elastograf

 

Podoscop

Podoscop

 

 

Posturograf z platformą Balance Master

Posturograf z platformą Balance Master

 

Posturograf z platformą Posturomed

Posturograf z platformą Posturomed

 

System do analizy postawy Zebris

System do analizy postawy Zebris

 

Miernik czasu reakcji

Miernik czasu reakcji

 

 

Urządzenie do pomiaru mocy w ćwiczeniach dynamicznych

Urządzenie do pomiaru mocy w ćwiczeniach dynamicznych